صبحانه تست و کره بادام زمینی

صبحانه تست و کره بادام زمینی

نان تست جو را ۵-۶ دقیقه در توستر تست میکنیم و رویش کره بادام زمینی و‌حلقه های موز و دانه های چیا میریزیم و نوش جان میکنیم.

مواد لازم؛ نان تست جو، کره بادام زمینی کرانچی، موز و دانه چیا

whatsapp
مشاور آنلاین