کره بادام زمینی آستانه(کِرمی رژیمی)

  • کره بادام زمینی آستانه(کِرمی رژیمی)

خالص و طبیعی| بادام زمینی آستانه اشرفیه| بدون گلوتن|بدون نمک|بدون شکر|بدون نگهدارنده|بدون پالم|بدون اسانس|

Products info

  • کره بادام زمینی آستانه(کِرمی رژیمی)
  • کره طبیعی
  • 88000
  • ساده رژیمی
  • 300 گرم
  • ارتفاع بطری پت 75 و دهانه 70 میلیمتر
whatsapp
مشاور آنلاین