کره بادام زمینی ساده کرمی(باپوست)

  • کره بادام زمینی ساده کرمی(باپوست)

کره بادام زمینی آستانه اشرفیه خالص | مدل ساده کرمی رژیمی | بدون نمک و شکر و مواد نگهدارنده

Products info

  • کره بادام زمینی ساده کرمی(باپوست)
  • کره طبیعی
  • 128000
  • کره طبیعی
  • 500 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین