کره بادام زمینی ساده کرمی(باپوست)

  • کره بادام زمینی ساده کرمی(باپوست)

بدون نمک و شکر و نگهدارنده| کره بادام زمینی آستانه اشرفیه | مدل ساده کرمی رژیمی

Products info

  • کره بادام زمینی ساده کرمی(باپوست)
  • کره طبیعی
  • 81000
  • کره طبیعی
  • 300 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین