میوه خشک طبیعی شهمار(مکعبی)

  • میوه خشک طبیعی شهمار(مکعبی)

بدون هیچگونه مواد نگهدارنده | مخلوطی از میوه های خشک بصورت حبه ای

Products info

  • میوه خشک طبیعی شهمار(مکعبی)
  • میوه خشک - لواشک
  • 235000
  • میوه خشک حبه
  • 1000 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین