شکلات کنجد شهمار (تلخ)

  • شکلات کنجد شهمار (تلخ)

ترکیبات: کنجد، شکلات تلخ فرمند و عسل

Products info

  • شکلات کنجد شهمار (تلخ)
  • کره طبیعی
  • 76000
  • کره طبیعی
  • 200 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین