کره بادام درختی شهمار (مغز مامایی)

  • کره بادام درختی شهمار (مغز مامایی)

صددرصد خالص از مغز بادام درختی ایرانی مامایی|بدون تلخی|بدون نمک و شکر و مواد نگهدارنده

Products info

  • کره بادام درختی شهمار (مغز مامایی)
  • کره طبیعی
  • 133000
  • کره طبیعی
  • 180گرم
whatsapp
مشاور آنلاین