کره خالص فندق شهمار

  • کره خالص فندق شهمار

100درصد خالص و طبیعی | بدون نمک، شکر و مواد افزودنی و نگهدارنده

Products info

  • کره خالص فندق شهمار
  • کره طبیعی
  • 383000
  • کره طبیعی
  • 500 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین