کره خالص پسته شهمار

  • کره خالص پسته شهمار

100درصد خالص و طبیعی | بدون نمک، شکر و نگهدارنده و مواد افزودنی

Products info

  • کره خالص پسته شهمار
  • کره طبیعی
  • 795000
  • کره طبیعی
  • 500 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین