کره خالص پسته قزوین

  • کره خالص پسته قزوین

100درصد خالص و طبیعی از مغز پسته قزوین | بدون نمک، شکر و نگهدارنده و مواد افزودنی

Products info

  • کره خالص پسته قزوین
  • کره طبیعی
  • 295000
  • کره طبیعی
  • 180گرم
whatsapp
مشاور آنلاین