کره خالص گردوی شهمار

  • کره خالص گردوی شهمار

100درصد خالص و طبیعی | بدون نمک و شکر و مواد افزودنی و نگهدارنده

Products info

  • کره خالص گردوی شهمار
  • کره طبیعی
  • 383000
  • کره طبیعی
  • 500 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین