بادام زمینی شهمار(تفت بی نمک)

  • بادام زمینی شهمار(تفت بی نمک)

بادام زمینی آستانه تفت داده شده تمیز و پوست گیری شده سایز متوسط

Products info

  • بادام زمینی شهمار(تفت بی نمک)
  • خشکبار طبیعی
  • 159000
  • بادام زمینی
  • 1000 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین