بادام زمینی نمکی شهمار

  • بادام زمینی نمکی شهمار

بادام زمینی آستانه تفت داده شده نمک دریا کم نمک

Products info

  • بادام زمینی نمکی شهمار
  • خشکبار طبیعی
  • 159000
  • بادام زمینی
  • 1000 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین