شکلات کنجد شهمار

  • شکلات کنجد شهمار

100درصد کنجد خالص | شکلات تلخ فرمند | عسیل طبیعی سبلان

Products info

  • شکلات کنجد شهمار
  • کره طبیعی
  • 110000
  • کره طبیعی
  • 400 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین