کرم ارده کنجد خالص شهمار

  • کرم ارده کنجد خالص شهمار

100درصد خالص کنجد | 100 درصد طبیعی | بدون نمک | بدون شکر | بدون مواد افزودنی و نگهدارنده

Products info

  • کرم ارده کنجد خالص شهمار
  • کره طبیعی
  • 117000
  • کره طبیعی
  • 750گرم
whatsapp
مشاور آنلاین