شکلات بادام زمینی شهمار(تلخ)

  • شکلات بادام زمینی شهمار(تلخ)

شکلات تلخ چیپسی فرمند | بادام زمینی خالص آستانه | عسل

Products info

  • شکلات بادام زمینی شهمار(تلخ)
  • کره طبیعی
  • 159000
  • کره طبیعی
  • 500 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین