کره بادام زمینی رژیمی کرانچی

  • کره بادام زمینی رژیمی کرانچی

100درصد خالص از بادام زمینی ایرانی آستانه اشرفیه | همراه با تکه های بادام زمینی | بدون گلوتن | بدون نمک | بدون شکر | بدون پالم | بدون مواد افزودنی | بدون مواد نگهدارنده

Products info

  • کره بادام زمینی رژیمی کرانچی
  • کره طبیعی
  • 244000
  • کره طبیعی
  • 780گرم
whatsapp
مشاور آنلاین