کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی

  • کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی

تولید 100درصد خالص از بادام ایرانی آستانه | بدون گلوتن | بدون نمک | بدون شکر | بدون مواد نگهدارنده | بدون پالم و مواد افزودنی

Products info

  • کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی
  • کره طبیعی
  • 228000
  • کره طبیعی
  • 780گرم
whatsapp
مشاور آنلاین