کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی

  • کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی

تولید 100درصد خالص و طبیعی از بادام ایرانی آستانه | بدون گلوتن | بدون نمک | بدون شکر | بدون پالم | بدون هیچگونه مواد افزودنی و نگهدارنده

Products info

  • کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی
  • کره طبیعی
  • 135000
  • کره طبیعی
  • 500 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین