کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی

  • کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی

تولید 100درصد خالص از بادام آستانه | بدون گلوتن | بدون نمک | بدون شکر | بدون مواد افزودنی و نگهدارنده

Products info

  • کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی
  • کره طبیعی
  • 128000
  • کره طبیعی
  • 400 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین