کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی

  • کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی

100درصد خالص و طبیعی| بادام آستانه اشرفیه|بدون گلوتن|بدون نمک، شکر و نگهدارنده

Products info

  • کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی
  • کره طبیعی
  • 55000
  • کره طبیعی
  • 160گرم
whatsapp
مشاور آنلاین