کره بادام زمینی عسلی کرانچی

  • کره بادام زمینی عسلی کرانچی

همراه با تکه های بادام زمینی آستانه و ترکیب با عسل | بدون نمک و شکر و مواد نگهدارنده

Products info

  • کره بادام زمینی عسلی کرانچی
  • کره طبیعی
  • 72000
  • کره طبیعی
  • 200 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین