عسل دیابتی شهمار

  • عسل دیابتی شهمار

عسل طبیعی | 100درصد طبیعی | دارای برگه آزمایش | بدون تغذیه | ساکارز پایین

Products info

  • عسل دیابتی شهمار
  • عسل طبیعی
  • 380000
  • عسل دیابتی
  • 880گرم
whatsapp
مشاور آنلاین