عسل دیابتی شهمار

  • عسل دیابتی شهمار

100درصد خالص و طبیعی | عسل دیابتی | قاشق چوبی عسل | شیشه صادراتی

Products info

  • عسل دیابتی شهمار
  • عسل طبیعی
  • 159000
  • عسل دیابتی
  • 250 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین