روغن زیتون طبیعی (بو دار)

  • روغن زیتون طبیعی (بو دار)

تولید روغن خالص و طبیعی زیتون با فناوری پرس سرد به همراه درب آرام ریز

Products info

  • روغن زیتون طبیعی (بو دار)
  • روغن طبیعی
  • 48000
  • روغن طبیعی زیتون
  • 450 میلی گرم
whatsapp
مشاور آنلاین