کره خالص بادام درختی مامایی

  • کره خالص بادام درختی مامایی

بدون تلخی خالص و طبیعی 100درصد مغز بادام درختی مامایی پاک شده بدون نمک | بدون شکر | بدون هیچگونه افزودنی و نگهدارنده

Products info

  • کره خالص بادام درختی مامایی
  • کره طبیعی
  • 345000
  • کره طبیعی
  • 400 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین