کره خالص فندق شهمار

  • کره خالص فندق شهمار

خالص و طبیعی 100درصد مغز فندق ایرانی پاک شده بدون نمک | بدون شکر | بدون هیچگونه افزودنی و نگهدارنده

Products info

  • کره خالص فندق شهمار
  • کره طبیعی
  • 305000
  • کره طبیعی
  • 400 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین