کره خالص گردوی شهمار

  • کره خالص گردوی شهمار

خالص و طبیعی 100درصد مغز گردوی پاک شده بدون نمک | بدون شکر | بدون هیچگونه افزودنی و نگهدارنده

Products info

  • کره خالص گردوی شهمار
  • کره طبیعی
  • 306000
  • کره طبیعی
  • 400 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین