کره خالص بادام درختی مامایی

  • کره خالص بادام درختی مامایی

خالص از مغز بادام درختی ایرانی مامایی | بدون تلخی | بدون نمک و شکر و مواد نگهدارنده

Products info

  • کره خالص بادام درختی مامایی
  • کره طبیعی
  • 235000
  • کره طبیعی
  • 270 گرم
whatsapp
مشاور آنلاین