کره خالص پسته شهمار

  • کره خالص پسته شهمار

100درصد خالص و طبیعی مغز پسته قزوین پوست گیری شده بدون نمک | بدون شکر | بدون هیچگونه مواد نگهدارنده

Products info

  • کره خالص پسته شهمار
  • کره طبیعی
  • 425000
  • کره طبیعی
  • 270 گرم
  • ارتفاع بطری پت 75 و دهانه 70 میلیمتر
whatsapp
مشاور آنلاین