کره خالص گردوی شهمار

  • کره خالص گردوی شهمار

100 درصد خالص و طبیعی مغز گردی ایرانی بدون نمک | بدون شکر | بدون هیچگونه مواد نگهدارنده

Products info

  • کره خالص گردوی شهمار
  • کره طبیعی
  • 205000
  • کره طبیعی
  • 270 گرم
  • ارتفاع بطری پت 75 و دهانه 70 میلیمتر
whatsapp
مشاور آنلاین