کره خالص فندق شهمار

  • کره خالص فندق شهمار

خالص و طبیعی 100درصد مغز فندق پاک شده بدون نمک | بدون شکر | بدون هیچگونه مواد نگهدارنده | بدون پالم

Products info

  • کره خالص فندق شهمار
  • کره طبیعی
  • 207000
  • کره طبیعی
  • 270 گرم
  • ارتفاع بطری پت 75 و دهانه 70 میلیمتر
whatsapp
مشاور آنلاین