شکلات فندق شهمار (کرانچی تلخ)

  • شکلات فندق شهمار (کرانچی تلخ)

ترکیبات : مغز فندق ایرانی + شکلات تلخ فرمند +عسل

Products info

  • شکلات فندق شهمار (کرانچی تلخ)
  • کره طبیعی
  • 145000
  • کره طبیعی
  • 300 گرم
  • ارتفاع بطری پت 75 و دهانه 70 میلیمتر
whatsapp
مشاور آنلاین