کره بادام زمینی عسلی کرانچی

  • کره بادام زمینی عسلی کرانچی

بادام زمینی آستانه اشرفیه و عسل

Products info

  • کره بادام زمینی عسلی کرانچی
  • کره طبیعی
  • 95000
  • بادام زمینی
  • 300 گرم
  • ارتفاع بطری پت 75 و دهانه 70 میلیمتر
whatsapp
مشاور آنلاین