کره بادام زمینی عسلی شهمار

  • کره بادام زمینی عسلی شهمار

بادام زمینی ایرانی آستانه و عسل

Products info

  • کره بادام زمینی عسلی شهمار
  • کره طبیعی
  • 85000
  • بادام زمینی
  • 300 گرم
  • ارتفاع بطری پت 75 و دهانه 70 میلیمتر
whatsapp
مشاور آنلاین